Đặt website NJC làm trang chủ
Đăng nhập Tài Khoản | Đăng Ký | Giỏ Hàng
Sản Phẩm
Tư Vấn
Download
Link Site
Địa Điểm Giao Dịch
  • Thống Kê Truy Cập
  • Lượt truy cập:
  • Số người online:
Download
Loại Thông tin Tên tập tin
DHCD2017 DHCD 2017
DHCD9 DHCD
Nghi quyet DH2015 Nghi quyet DH2015
BAOCAOTAICHINH2015 BAOCAOTAICHINH2015
THÔNG BÁO MỜI HỌP 2015 THONGBAOMOIHOP
THƯ ỦY QUYÊN 2015 THUUYQUYEN
Giấy Ủy Quyền Giấy Ủy Quyền
Giấy Ủy Quyền Giấy Ủy Quyền
Thông Báo Thông Báo Họp ĐHCĐ 10-2013
Thông Báo Họp ĐHCĐ Bất Thường Năm 2013 Thong Bao & Giay Uy Quyen
Báo cáo tài chính 2012 Báo cáo tài chính 2012
Thông Báo Mời Họp ĐHCĐ 2013 Thông Báo Mời Họp ĐHCĐ 2013
Báo Cáo Tài Chính 2012 Báo Cáo Tài Chính 2012
Thư Thông Báo Mời ĐHCĐ 2012 Thư Thông Báo Mời ĐHCĐ 2012
Thông Báo Thông Báo
Thư Ùy Quyền Thư Ùy Quyền
Thể Lệ BC-HĐQT Thể Lệ BC-HĐQT
Sơ Yếu Lý Lịch Sơ Yếu Lý Lịch
Giấy Đề Nghị Tự Ứng Cử Giấy Đề Nghị Tự Ứng Cử
Giấy Đề Nghị Ứng Cử Giấy Đề Nghị Ứng Cử
123
Sàn Giao Dịch Vàng NJC
Giá Vàng Trực Tuyến
Giá Vàng tại NJC
Cập nhật : 8/15/2018 8:45:30 AM 15/08/2018 08:45:30
ĐVT : ngàn đồng/1 lượng

Loại Mua vào Bán ra
NJC 34,900 35,350
SJC 36,570 36,700
18K 24,660 26,660
24K 34,900 35,350
Giá Ngoại Tệ
Cập nhật : 2/4/2015 2:45:09 PM 04/02/2015 14:45:09
ĐVT : đồng

Loại Mua vào Bán ra
USD
Tìm kiếm sản phẩm
Tìm kiếm từ khóa
Đăng nhập vào tài khoản
ID:
Mật khẩu:
Bạn đã quên mật khẩu?